Závazná přihláška na 17. ples mládeže – Mladá Boleslav (24. - 25. 11. 2018)
Vážená paní, Vážený pane,

Centrum pro mládež Biskupství litoměřického eviduje Vaše kontaktní údaje v seznamu příjemců pozvánek na akce, které samo pořádá nebo které pořádá ČBK sekce pro mládež, a to na základě Vaší dřívější účasti na jedné z těchto akcí.

Pokud si nepřejete, aby Vám byly dále zasílány e-maily s těmito pozvánkami, napište nám, prosím na dcm@dltm.cz.


Poučení o ochraně osobních údajů

Vámi výše poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány organizátorem akce výhradně pro potřeby a zajištění této akce. Nebudou předány třetím osobám a bez souhlasu nebudou využity pro jakékoliv další účely, včetně pozývání na obdobné typy akcí v budoucnu (viz níže). Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání akce a dále po dobu nutnou k jejímu vypořádání. V rámci účetnictví však budou v souvislosti s Vaší úhradou celé akce uchovávány po dobu stanovenou zákonnými předpisy v oblasti vedení účetnictví. Bližší informace k této problematice Vám rád poskytne organizátor akce.

V souvislosti s ochranou osobních údajů a v souladu se svými povinnostmi podle GDPR je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je Ing. Roman Zima. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice, telefonicky na čísle 703 454 451 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@dltm.cz.